Privacy policy

Allt innehåll på sidan ägs av barfotaskor.net, men du är fri att citera innehållet och låna bilder härifrån om du uppger barfotaskor.net som källa. Alla åsikter som presenteras på bloggen är författarnas egna, och skall inte förväxlas med eventuella presenterade produkter eller brands åsikter.

Insamling av personuppgifter

Barfotaskor.net samlar in data i kakor (Cookies) om varje användare genom besöksspårning med Google Analytics. Vill du inte bli spårad så kan du stänga av sparandet av kakor i din webbläsare.

Produkter och reklam på denna sida

På denna sida kan förekomma produkter och reklam inom relaterade ämnen. Ägaren av sidan tjänar pengar på presentera dessa, och de är en förutsättning för att sidan skall kunna upprätthållas på ett aktivt och inspirerande sätt. Representerar du ett företag och vill själv presentera dina produkter här så är du välkommen att ta kontakt per email, på addressen lina.bjorkskog@gmail.com